جهت امداد و حمل خودرو

در شهر بیرجند و اطراف، تماس بگیرید:
 

امداد خودرو حمل خودرو بیرجند با پیشرفته ترین تجهیزات حمل خودرو آماده خدمت رسانی به شما عزیزان  شهرهای "خراسان جنوبی", "بیرجند" در تمامی ساعات شبانه روز می باشد. ما همراه با رانندگان مجرب و ماشین های حمل استاندارد و مجهز خودروی شما عزیزان را به مقصد مورد نظر حمل می کنیم .