تاریخچه شرکت در اجاره خودرو


 این موسسه با سالها تجربه و خدمت در صنعت نسبتا نوپای اجاره خودرو یا همان ( رنت کار ) مفتخر هستیم که با اجاره دادن بهترین خودروهای روز دنیا  با کم ترین و  نازلترین قیمت و شرایـط آسان در اختیار شما دوست محترم قرار دهد. سابقه تاسیس این موسسه حدودا به سال ۱۳۸۵ برمیگردد. این موسسه در ابتدا فعـالیت خود را با سرمـایه گذاری در صنعت اجاره خودرو آغاز کرد و در طول زمان به تعداد خودروهای خود اضافه کرد.
هـدف  ایـن شرکت از تاسیـس و فعـالیت آن،  گستــرش فرهنـگ اجـاره خودرو ،برای نهـادهـا و سـازمانهـای دولـتی و خصوصی ،  بـرای شـرکتهـا و نـیز اشخــاص حقیقی و حقوقی و مسافـرین داخلی و مسـافرینی که برای مدت کوتـاه از خـارج از کشـور در ایران اقـامت دارند بوده است.
این موسسه  با اخـذ مجوزهای مربوط در زمینه اجاره خـودرو و تشریفـات  در حال حـاضر یـکی از شـرکتهـای مطرح در زمینه اجاره خودرو می باشد. بعـد از گـذشت یـک دهـه از فعـالیت خـود همچنـان سعی بر حفـظ حقـوق شما مشتری عزیز و بـرقـراری نظـم و کیفیـت خدمـات را دارد.
این موسسه به  عنـوان یکی از شـرکتهـای پیشـرو و فعال در صنعـت اجـاره خـودرو در کشور بـا داشتن کـادری متخصص و مجرب جزو بهترین و محبوبتربن شرکتهای اجـاره خودرو در سطـح ایــران می بـاشد و در تـلاش هستیم که بـا بـرنـامه ریزی دقیق و با نگـاه به افق های روشن فعالیت خود رادر زمیمنه اجاره خودرو،اجاره خودرولوکس و تشریفاتی،اجاره خودرو عروس  در سطح بین المللی گسترش بدهد.
 تمـامی کارشناسـان و مـدیریـت و پرسنل این موسسه با تـلاشهای  بی پـایـان خود سـعی براجـرای تعهـدات کاری خود دارند و امید آن است که به یـاری پروردگـار بتواند همچنـان در زمینـه اجـاره خودور،کرایه خودروو اجاره ماشین عروس، رضـایت مشتریـان عزیز خود را جلب نمایند.

خدمات ویژه ای که ما را نسبت به رقبای خود متمایز میکند عبارتند از :
* ارائه مستقیم خودرو ما به مشتریان با هدف حذف هزینه های واسطه گری از پرداختی های شما مشتری عزیز
* تعامل صحیح و تعهد نسبت  به اسناد و ودیعه های شما بدون معطلی و در هنگام عودت خودرو
* پشتیبانی فنی مثل تعمیرات مورد نیاز …و اداری مثل رفع توقیف و …  در اسرع وقت بدون واسطه گری 
*  جهت جلوگیری از زیان بیشتر شما مشتریان  تعیین صحیح و منصفانه خسارات احتمالی 
* تویل خودرو در مکان های فرودگاه بین المللی امـام خمینی ، فرودگاه مهرآبـاد و تمامی ترمینال هایی مسافربری
* امکان دریافت خودرو از یک شهر و تحویل خودرو در شهری دیگر درواقع شبکه یکپارچه کشوری
* تنوع ماشین ها در اجاره خودرو ، امکان انتخـاب خودرو با توجه به کلاس هـای مورد نیاز: 
 خودروهای لوکس و تشریفات/استاندارد / شاسی بلند / اسپرت /اقتصـادی / متوسـط 
* ارائه تجهیزات و خدمات مطابق با نیازشما مشتری عزیز در کمترین زمان
* در جهت حفظ رضایتمندی شما ، خودروها از لحاظ فنی بسیار سالم بوده و سرویس شده تحویل مشتری می گردد.