جهت امداد و حمل خودرو

در شهر همدان و اطراف، تماس بگیرید:
 

امداد خودرو حمل خودرو همدان با پیشرفته ترین تجهیزات حمل خودرو آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در استان همدان و در شهرهای "همدان", "ملایر","نهاوند" در تمامی ساعات شبانه روز می باشد. ما همراه با رانندگان مجرب و ماشین های حمل استاندارد و مجهز خودروی شما عزیزان را به مقصد مورد نظر حمل می کنیم .