جهت امداد و حمل خودرو

در شهر قم و اطراف، تماس بگیرید:
 

امداد خودرو حمل خودرو قم با پیشرفته ترین تجهیزات حمل خودرو آماده خدمت رسانی به شما عزیزان در استان قم و در شهرهای "قم","جاده قم","اتوبان قم" در تمامی ساعات شبانه روز می باشد. ما همراه با رانندگان مجرب و ماشین های حمل استاندارد و مجهز خودروی شما عزیزان را به مقصد مورد نظر حمل می کنیم .