مدارک لازم برای اجاره خودرو

برای اجاره خودرو ضمنانت ها و مدارکی لازم میباشد  که در پایین به آنها اشاره میکنیم :مدارک لازم برای اجاره خودرو

1- کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر

2- یک فقره چک یا سفته به قیمت خودرو اجاره داده شده

3- گواهینامه دارای تاریخ اعتبار

4- ودیعه نقدی و یا چک و یا سند ملک.

5- پاسپورت و یا ویزا برای متقاضی خارجی

6- گواهینامه بین المللی برای متقاضی خارجی

نکته : چک یا سفته ای که زمان عقد قرارداد دریافت می شود به جهت ضمانت بازگشت و سلامت خودرو اجاره شده میباشد. این ضمانت به هنگام پایان قرارداد و برگشت خودرو بازگردانده می شود. یادآور میشویم که کلیه خسارات ناشی از بی مسؤلیتی و بی احتیاطی در نگهداری از خودرو به عهده اجاره گیرنده بوده و اجاره گیرنده متعهد به جبران خسارات وارده میباشد. و ضمنا یادآوری اینکه خودروهای این موسسه دارای بیمه نامه کامل بدنه و شخص ثالث بوده تا در صورت خسارات احتمالی بیمه در کنار شما باشد