دعوت به همکاری

شما عزیزان صاحب خودرو، می توانید با ارائه ماشین خود به مجموعه ما، نسبت به اجاره خودرو بصورت بلند مدت و کوتاه مدت اقدام کنید. اگر شما ماشینی در خانه دارید با اجاره دادن خودرو خود به ما در آمد زایی کنید. 

شما می توانید با هر مدل خودرو و از هر شهری که هستید به راحتی با ماشین خود درآمدزایی کنید. می توانید با همکاری با ما ، ماشین خود را اجاره بدهید. اجاره موردی به این صورت است که خودرو در اختیار خودتان می باشد . در صورتی که برای ماشین شما مشتری باشد ، با شما تماس میگیریم و خودروی شما را از شما تحویل میگیریم و به مشتری اجاره می دهیم.

برای استخدام و همکاری با ما ثبت نام کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.

برای ثبت نام کلیک کنید.

استخدام راننده با ماشین،استخدام،استخدام راننده با خودرو،اجاره خودرو، همکاری با اجاره خودرو، همکاری با مااستخدام راننده با ماشین،استخدام،استخدام راننده با خودرو،اجاره خودرو، همکاری با اجاره خودرو، همکاری با ما