خدمات حمل خودرو گیشا

جهت امداد خودرو و یا حمل خودرو تماس بگیرید: 09354289020 تلگرام امداد خودرو


متن مطلب      کل مطالب     


کد مطلب: 07280.html

این شرکت ۴۵ درصد قیمت خودروی آریزو ۵ را به‌صورت نقدی و مابقی را با سود تا ٢٠درصد به‌صورت اقساطی دریافت می‌کند.

۲۲ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۸

شرایط فروش اقساطی آریزو۵

به گزارش رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو ، مدیران خودرو شرایط فروش محصولات خود با برند چری را بدون - خدمات حمل خودرو گیشا - تغییر - خدمات حمل خودرو گیشا - و با شرایط هفته گذشته همچنان به‌صورت اقساطی ادامه داده است و به صورت - خدمات حمل خودرو گیشا - تا ٣٠ ماهه نسبت به فروش این محصول اقدام می‌‌کند.

[caption id="attachment_171978" align="aligncenter" width="500"]خدمات حمل خودرو گیشا چری آریزو ۵[/caption]

این شرکت ۴۵ درصد قیمت خودروی آریزو ۵ را به‌صورت نقدی و مابقی را با سود تا ٢٠درصد به‌صورت اقساطی دریافت می‌کند.

 
نام خودرو قیمت نقدی خودرو (ریال) پیش پرداخت  اول (ریال) پیش پرداخت دوم (ریال) مدت اقساط (ماه) باز پرداخت مبلغ اولین چک (ریال) وعده تحویل مبلغ تسهیلات (ریال) بهای تمام شده (ریال) درصد پیش پرداخت
آریزو ۵ دنده ای ۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰         ۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰          ۹۷,۹۳۵,۰۰۰                ۱۲  ماهانه ۳۴,۷۴۴,۰۰۰  ۳۰ روز ۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰     ۷۱۰,۷۳۳,۰۰۰ ۴۵درصد
آریزو ۵ دنده ای ۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰         ۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰          ۹۷,۹۳۵,۰۰۰                ۱۲  ۶ چک دو ماهه ۷۰,۰۰۲,۰۰۰  ۳۰ روز ۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰     ۷۱۳,۸۱۷,۰۰۰ ۴۵درصد
آریزو ۵ دنده ای ۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰         ۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰          ۹۷,۹۳۵,۰۰۰                ۱۲  ۴ چک سه ماهه ۱۰۵,۷۷۳,۰۰۰  ۳۰ روز ۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰     ۷۱۶,۸۹۷,۰۰۰ ۴۵درصد
آریزو ۵ دنده ای ۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰         ۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰          ۹۷,۹۳۵,۰۰۰                ۱۸  ماهانه ۲۴,۳۷۱,۰۰۰  ۳۰ روز ۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰     ۷۳۲,۴۸۳,۰۰۰ ۴۵درصد
آریزو ۵ دنده ای ۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰         ۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰          ۹۷,۹۳۵,۰۰۰                ۱۸  ۹ چک دو ماهه ۴۹,۱۰۲,۰۰۰  ۳۰ روز ۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰     ۷۳۵,۷۲۳,۰۰۰ ۴۵درصد
آریزو ۵ دنده ای ۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰         ۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰          ۹۷,۹۳۵,۰۰۰                ۱۸  ۶ چک سه ماهه ۷۴,۱۹۶,۰۰۰  ۳۰ روز ۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰     ۷۳۸,۹۸۱,۰۰۰ ۴۵درصد
آریزو ۵ دنده ای ۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰         ۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰          ۹۷,۹۳۵,۰۰۰                ۲۴  ماهانه ۱۹,۶۰۶,۰۰۰  ۳۰ روز ۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰     ۷۶۴,۳۴۹,۰۰۰ ۴۵درصد
آریزو ۵ دنده ای ۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰         ۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰          ۹۷,۹۳۵,۰۰۰                ۲۴  ۱۲ چک دو - خدمات حمل خودرو گیشا - ماهه ۳۹,۴۸۹,۰۰۰  ۳۰ روز ۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰     ۷۶۷,۶۷۳,۰۰۰ ۴۵درصد
آریزو ۵ - خدمات حمل خودرو گیشا - دنده ای ۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰         ۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰          ۹۷,۹۳۵,۰۰۰                ۲۴  ۸ چک سه ماهه ۵۹,۶۵۱,۰۰۰  ۳۰ روز ۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰     ۷۷۱,۰۱۳,۰۰۰ ۴۵درصد
آریزو ۵ دنده ای ۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰         ۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰          - خدمات حمل خودرو گیشا - ۹۷,۹۳۵,۰۰۰                ۳۰  ماهانه ۱۶,۵۳۴,۰۰۰  ۳۰ روز ۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰     ۷۸۹,۸۲۵,۰۰۰ ۴۵درصد
آریزو ۵ دنده ای ۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰         ۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰          ۹۷,۹۳۵,۰۰۰                ۳۰  ۱۵ چک دو ماهه ۳۳,۳۰۲,۰۰۰  ۳۰ روز ۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰     ۷۹۳,۳۳۵,۰۰۰ ۴۵درصد
آریزو ۵ دنده ای ۶۵۲,۹۰۰,۰۰۰         ۱۹۵,۸۷۰,۰۰۰          ۹۷,۹۳۵,۰۰۰                ۳۰  ۱۰ چک سه ماهه ۵۰,۳۰۵,۰۰۰  ۳۰ روز ۳۵۹,۰۹۵,۰۰۰     ۷۹۶,۸۵۵,۰۰۰ ۴۵درصد
اولين صفحه   -  خودروبر گیشا   -   کرایه خودروبر گیشا   -   قیمت خودروبر گیشا   -   مبلغ خودروبر گیشا   -   تعرفه خودروبر گیشا   -   شماره تماس خودروبر گیشا   -   خدمات خودروبر گیشا   -   یدک کش گیشا   -   کرایه یدک کش گیشا   -   قیمت یدک کش گیشا   -   مبلغ یدک کش گیشا   -   تعرفه یدک کش گیشا   -   شماره تماس یدک کش گیشا   -   خدمات یدک کش گیشا   -   حمل خودرو گیشا   -   کرایه حمل خودرو گیشا   -   قیمت حمل خودرو گیشا   -   مبلغ حمل خودرو گیشا   -   تعرفه حمل خودرو گیشا   -   شماره تماس حمل خودرو گیشا   -   خدمات حمل خودرو گیشا   -   حمل ماشین گیشا   -   کرایه حمل ماشین گیشا   -   قیمت حمل ماشین گیشا   -   مبلغ حمل ماشین گیشا   -   تعرفه حمل ماشین گیشا   -   شماره تماس حمل ماشین گیشا   -   خدمات حمل ماشین گیشا   -   کفی گیشا   -   کرایه کفی گیشا   -   قیمت کفی گیشا   -   مبلغ کفی گیشا   -   تعرفه کفی گیشا   -   شماره تماس کفی گیشا   -   خدمات کفی گیشا   -   کفی خودروبر گیشا   -   کرایه کفی خودروبر گیشا   -   قیمت کفی خودروبر گیشا   -   مبلغ کفی خودروبر گیشا   -   تعرفه کفی خودروبر گیشا   -   شماره تماس کفی خودروبر گیشا   -  آخرين صفحه